Zvolebnieva sa. Nie je však jedno, či si kampaň zakladáte a svoju činnosť definujete v prospech niečoho, alebo proti niekomu. V poslednom období si niektorí kolegovia zobrali na mušku nás viceprimátorov. Zavádzanie v priamom prenose sa stáva zaužívanou praxou. Z toho dôvodu som sa rozhodol ozrejmiť činnosť viceprimátorov v našom meste.

V zmysle zákona o obecnom zriadení ako aj štatútu mesta Nové Zámky, zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom v písomnom poverení. Keďže dikcia zákona je dosť vágna, v krátkosti by som špecifikoval našu činnosť. Výkon funkcie viceprimátora sa podľa mojich skúseností dá rozdeliť do troch skupín:

  1. Reprezentácia. Reprezentujeme mesto, zastupujeme primátora na rôznych kultúrnych, športových, benefičných, spomienkových a iných slávnostiach a podujatiach, a to v našom meste i mimo neho.
  1. Práca na úrade. Jedná sa o činnosť, ktorá je na prvý pohľad menej viditeľná, avšak o to dôležitejšia. Zúčastňujeme sa rôznych sedení, rokovaní, besied a komisií za účelom zveľaďovania života v našom meste. Osobne som v kontakte s viacerými samosprávami, ako napr.: Nitra, Žilina, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno. Taktiež rokujeme s inými štátmi orgánmi a úradmi. Okrem toho je naše mesto aj členom predsedníctva Únie miest Slovenska. Naše členstvo v predsedníctve nám dáva možnosť priamo pôsobiť na legislatívne procesy, ktoré sa týkajú samospráv.
  1. Styk s občanmi. Od samého začiatku volebného obdobia tvrdím, že poslanec má aktívne komunikovať s občanmi. Za týmto účelom som zriadil niekoľko komunikačných kanálov. V prípade viceprimátora sa však volebný obvod, ktorý poslanec spravidla zastupuje rozšíri na celé mesto. Tým sa znásobia aj podnety, avšak sme tu od toho, aby sme pomáhali. A veľmi radi aj pomáhame.

Toľko teda v krátkosti k našej činnosti, ktorá spravidla presahuje poverením stanovený časový rámec. Našu funkciu však vykonávame s radosťou a zanietene pre dobro občanov nášho mesta. Zároveň dodávam, že na základe novely zákona o obecnom zriadení, funkciu vykonávame bez odmeny, avšak s nezmeneným elánom.

 

Dávid Nagy
Viceprimátor mesta Nové Zámky