Začiatkom leta som si dal záväzok venovať sa viac rodine a užiť si prvé leto s dcérkou. Podarilo sa a neoľutoval som. Tohtoročné leto bolo krásne, dlhé a horúce. No nie len na uliciach sme zažili horko, ale nechýbali ani horúce témy v dianí nášho mesta. Rozhodol som sa preto vybrať pár tém a podeliť sa o moje myšlienky.

Začnime s Kinom mier. Naše kino zažilo doposiaľ nevídanú rekonštrukciu. Začali sme s interiérom, kde došlo ku kompletnej rekonštrukcii kinosály. Pribudli nové sedadlá a aj klimatizácia. Okrem toho sme zmodernizovali aj techniku premietania. Následne došlo k revitalizácii fasády kina a jeho okolia. Bez práce nie sú koláče, hovorí sa. Poctivá práca priniesla aj v tomto prípade svoje ovocie. Čísla vravia za seba: medzi rokmi 2015 a 2017 návštevnosť kina narástla o 53%, tržby máme vyššie o 51% a počet premietaní tiež rástol o 20%. V celoslovenskom rebríčku návštevnosti kín sme sa umiestnili na 6. mieste. Bohužiaľ namiesto spoločného radovania sa pri takýchto úspechoch objavia aj veční neprajníci. Zarazilo ma však, že aj medzi poslancami sa našli kolegovia, ktorí vyčítali mestu, že na rekonštrukcii kina ušetrilo (v prospech mesta) vyše stotisíc eur… Pýtam sa, kto háji záujmy mesta a kto veľkej stavebnej firmy? Stalo sa totiž, že zhotoviteľovi mesto vyúčtovalo penále za omeškanie dodania diela.

Ušetrené peniaze veru prišli vhod. Mesto totiž prehralo spor, ktorý zdedilo ešte od predchádzajúceho vedenia. Predmetom konania bola dražba tzv. „Holotovho domu“, kedy došlo k predaju mestského majetku, no všetko nasvedčuje tomu že následne nebolo prevedené vlastnícke právo na vydražiteľa. Tým pádom muselo mesto vrátiť 700.000,- eur, nehnuteľnosť ostala vo vlastníctve mesta. Chvalabohu finančná situácia mesta je priaznivá a bolo v našich možnostiach túto čiastku uhradiť. Naše mesto totiž hospodári efektívne, tomu nasvedčujú aj umiestnenia v rebríčkoch hospodárenia samospráv.

Tým pádom máme financie aj na podporu športu a kultúry. Dotácia športu je pre každú samosprávu enormná záťaž. Vláda by mala odbremeniť obce a mestá a vytvoriť model financovania športových mužstiev. Existujú dobre fungujúce modely v zahraničí pre inšpiráciu. Dovtedy však sme odkázaní sami na seba a musíme sa snažiť ad hoc zachraňovať naše mužstvá. Naposledy sa to bohužiaľ nepodarilo, chýbal jeden hlas…

Prajem Vám pokoj a pevné zdravie!

JUDr. Dávid Nagy
Viceprimátor mesta Nové Zámky