Immár hagyománynak számít városunkban, hogy a polgármester munkáját két alpolgármester is segíti. Mindig is gondoltam, hogy ennek egyfajta gesztus értéke van –  a lakosok nemzetiségi elosztását szem előtt tartva. Most már viszont tapasztalom, hogy a gesztus eltörpül a munkamegosztás mellett.

Tapasztalataim alapján az alpolgármesteri munkát három nagy csoportba tudom besorolni:

  1. Képviselet: ez a leglátványosabb része a munkának. Városunkban rengeteg rendezvény kerül megrendezésre. Vannak napok, hogy egyszerre 5 helyen is képviselni kell a várost. Így rengeteg ünnepségen, megemlékezésen, kulturális és társadalmi eseményen képviseljük a városvezetést. Nem beszélve azon eseményekről, amelyekre a városunk meghívást kap határon innen és túl.
  2. Irodai munka: ez a tevékenységünk kevésbé látványos, ámde annál fontosabb része. Rengeteg ülésen, gyűlésen, találkozón és megbeszélésen veszünk részt, ahol a városunk fejlesztésén dolgozunk. Személyesen több más önkormányzattal (Nyitra, Zsolna, Pozsony, Komárom, Dunaszerdahely…) is tartom a kapcsolatot. Ezekkel főleg az épp aktuális kérdésekben a legjobb gyakorlatot (best practice) tárgyaljuk meg. Mindemellett rendszeresen képviselem a várost a Szlovákiai Városok Uniójának elnökségi ülésein is. Ezen keresztül hatással vagyunk a pozsonyi jogalkotásra is.
  3. Kapcsolat a polgárokkal. A mindenkori képviselő a polgár meghosszabbított keze kell, hogy legyen – amióta képviselő vagyok, ez számomra az elsőszámú elv. Ennek értelmében több kommunikációs csatornát is létrehoztam. Az alpolgármesterség esetén viszont a választási körzet kitágul az egész városra. Értelemszerűen ezáltal gyarapodnak a megkeresések is a polgárok részéről. Azért vagyunk viszont, hogy segítsünk és mi nagyon szívesen segítünk is.

Hogy miért is írtam le mindezt?! Szükségesnek találtam, ugyanis vannak kollégáink, akik választási kampányukat mások ellen és nem másokért vezetik. Így kerültünk célkeresztbe mi, alpolgármesterek is. Sajnos sorozatosak a félrevezetések. A legutóbbi operás füllentés után, már nem csodálkozom, hogy most a fizetésünkkel próbáljak borzolni a kedélyeket. Ehhez csak annyit mondok, hogy az önkormányzatokról szóló törvény idei módosításának értelmében, márciustól jutalomdíj nélkül végezzük a munkánkat. Más szóval: ingyen. Tesszük mindezt önzetlenül, ugyanolyan elszántsággal a városunk és annak minden polgára érdekében.

Mindehhez kívánok jó egészséget!

Nagy Dávid
Alpolgármester