A legutóbbi írásomban a hagyatéki eljárással foglalkoztam. A témánál maradva, következzék a végrendelet. Társadalmunkban a végrendelet sajnos inkább egy negatív hangzású dokumentum, amely egyelő az utolsó kenettel. Holott egy abszolút természetes és hagyományos jogügyletről van, amelyet (15 éves kortól) az élet bármely szakaszában véghez vihet az ember. Fő hozadéka, hogy növeli a jogbiztonság érzetét és rendkívül megkönnyíti az örökösök helyzetét a hagyatéki eljárás során. Okkal merül fel tehát a kérdés: hogyan kell egy testamentumnak kinéznie?

A törvény (Polgári Törvénykönyv) a végrendelet több fajtáját ismeri. Közülük a legbiztosabb a közjegyzői jegyzőkönyv formájában megírt végrendelet. Ennek előnye, hogy tartalmilag és formailag is hibátlan lesz. Továbbá jegyezve lesz a végrendeletek központi nyilvántartásában is – így nem „veszhet el” vagy „semmisülhet meg”. Tizenöt évnél idősebb kiskorúak csak ilyen módon írhatnak végrendeletet. Mindenképp ajánlatos tehát közjegyzőhöz fordulni, ám ez nem kötelező. A törvény lehetővé teszi a saját kezűleg megírt és aláírt végrendeletet; továbbá a nem saját kezűleg megírt, de tanúk jelenlétében aláírt végrendelet is. Ezek ritka esetek. Az ilyen módon megírt végrendeletek sajnos gyakran hibásak, így teljesen vagy részben érvénytelenek. Hitelességük is olykor vitatott. Érvénytelenségükhöz ugyanis elég egy későbbi végrendelet felmutatása vagy az okirat fizikai megsemmisülése. A közjegyzői jegyzőkönyvnél ilyen nem fordulhat elő.

A forma után térjünk a tartalomra. Mit is kell, hogy tartalmazzon egy végrendelet? Elsősorban az örökhagyó adatait és az aláírás pontos dátumát, hogy tudni lehessen ki és mikor írta alá. A végrendelet lényege, hogy az örökhagyó felsorolja az örökösök körét azzal, hogy ki, mit és milyen részben örököl. Amennyiben a részesedések nem lesznek megszabva, akkor az örökség egyenlő részekben kerül elosztásra. Léteznek viszont törvényi megkötések is: az öröklést nem lehet feltételekhez kötni; a kiskorú utódoknak a legalább törvényes örökségüknek megfelelő vagyon jár és a nagykorú utódoknak legalább a törvényes örökségük fele. Ők az ún. megkerülhetetlen örökösök. Végezetül gyakran kifogásolva van az örökhagyó egészségi állapota is. Tehát, hogy képes volt-e felfogni tettei következményét a végrendelet írása közben. A közjegyző ezért az orvosi szakvéleményt is kikérheti és csatolhatja a jegyzőkönyvhöz. Megeshet, hogy az örökség egyes részei kimaradnának a végrendeletből, ezek hagyatéki eljárás során lesznek megtárgyalva.

Most, hogy alapjaiban átvettük a hagyatéki eljárást és a végrendeletet a következő írásomban a törvényes örökléssel zárom ezt a témakört. Addig is kívánok mindehhez kitartást és jó egészséget!

 

JUDr. Nagy Dávid, LL.M.

(Az írás nem minősül jogi tanácsadásnak. A írásban megjelenő információk nem helyettesítik a személyes jogi tanácsadást, továbbá nem szolgálhatnak jogi tanácsadás alapjául.)

Megjelent a Csallóköz 2017/12. számában.