A jog egy sajátos és régi intézményéről szeretném ma a tisztelt olvasót tájékoztatni: az öröklésről. Az örökség a halál pillanatával ruházódik át az örökösökre. Kényes téma ez, hiszen maga a halál is egy szomorú, ám elkerülhetetlen esemény mindannyiunk életében. Az elhalálozás pillanatával a gyász és lelki tusák mellett számos jogi kérdéssel szembesülünk: hogyan tovább? Kihez forduljak? Ki örököl? Mennyi illet meg az örökségből? Mi lesz a tartozásokkal?… kezdjük viszont az alapoknál.

Az örökség a hagyatéki eljárás keretein belül van megtárgyalva. Az örökhagyó utolsó jegyzett lakhelye szerinti járásbíróság az illetékes. A bíróságnak az Anyakönyvi Hivatal kézbesíti a halotti bizonyítványt. Magára az eljárásra viszont a közjegyzőnél kerül sor. A közjegyző, a közhiedelemmel ellentétben nem ügyvéd, hanem a bíróság által megbízott hivatalos személy a hagyaték eljárás lefolytatására. Ebben az esetben a közjegyző szerepe jobban hasonlít tehát a bíróéhoz. Örökölni törvény vagy végrendelet alapján lehet. A közjegyző elsősorban megvizsgálja, hogy az örökhagyó rendelkezik-e hivatalos végrendelettel. Amennyiben nem, akkor a temetést intéző személyt idézi be elsőként. Az előzetes eljárás keretein belül a közjegyző ezen személy segítségével deríti ki az örökösök körét, a hátrahagyott vagyont és adósságokat. Az örökség ugyanis e két elemből áll. Az örökös viszont az adósságokért csak az örökölt vagyon értékéig felel.

Az előzetes eljárást követően a közjegyző a lehető legalaposabban felderíti a hátrahagyott örökséget. Majd miután ez megtörtént, az eljárás az összes örökös jelenlétében folytatódik. A közjegyző elsősorban tájékoztatja az örökösöket az örökség elutasításának lehetőségéről. Ezt követően ismerteti az örökséget. A hátrahagyott vagyon értékét az örökösök határozzák meg. Ez ingatlanok (pl. családi ház) esetén elsősorban közös megegyezés alapján történik, esetleg ingatlan irodák segítségével. Amennyiben ez az út nem járható akkor az értéket a szakértő által készített szakvéleménnyel állapítják meg. Ezután ideális esetben az örökösök megállapodnak, amely megállapodás az öröklési bizonyítványba lesz foglalva. Megegyezés híján a közjegyző a törvény alapján ossza fel az örökséget majd kiállítja az öröklési bizonyítványt.

Ezek lennének tehát a hagyatéki eljárás alapjai. Remélem írásommal megkönnyítettem azon olvasók dolgát, akik épp az élet e nehéz stádiumát élik meg. A következő írásomban az öröklés módjait fogom elemezni. Addig is kívánok mindehhez kitartást és jó egészséget!

JUDr. Nagy Dávid, LL.M.
Ügyvéd

(A cikk nem minősül jogi tanácsadásnak. A cikkben megjelenő információk nem helyettesítik a személyes jogi tanácsadást, továbbá nem szolgálhatnak jogi tanácsadás alapjául.)

Megjelent a Csallóköz hetilap 2017/9. számában.